Księgowość

W czym możemy Ci pomóc

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Prowadzenie ewidencji podatkowych, do których zobowiązany jest podatnik
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-28
 • Inne wymagane prawem

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie Księgi Przychodów i rozchodów oraz związanych z nią niezbędnych ewidencji
 • Ustalanie wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie deklaracji Podatkowych PIT-36 i PIT36L

Księgi handlowe

 • Sporządzanie planu kont , opracowanie zasad polityki rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg handlowych, ewidencji syntetycznych i analitycznych
 • Ustalanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • Sporządzanie deklaracji Podatkowych PIT-36, PIT 36L i CIT 8
 • Sporządzanie sprawozdań  i raportów finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

ZUS

 • Sporządzanie deklaracji ZUS pracodawcy i pracownika ( rozliczeniowe, zgłoszeniowe)
 • Elektroniczna wysyłka deklaracji

Kadry i płace

 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Rozliczenie umów zleceń i o dzieło
 • Szkolenia BHP pracowników
 • Pozostałe czynności wynikające z prawa pracy

Inne

 • Pomoc w zakładaniu firmy, wyborze formy opodatkowania.
 • Sprawozdawczość GUS, PFRON, KRS i inne na życzenie klienta.
 • Istnieje możliwość odbioru dokumentów u klienta.

Nowoczesne biuro rachunkowe

Biuro posiada licencjonowane oprogramowanie, które jest aktualizowane na bieżąco i zawsze zgodne z przepisami. Oferujemy możliwość elektronicznego dostarczania dokumentów na indywidualne konto i  ich archiwizację przez okres wymagany prawem.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące cały zakres prowadzonej  działalności.

biuro rachunkowe mbank

Cennik usług

Cena usług uzależniona jest od wielu czynników m.in. formy prowadzonej działalności, ilości i rodzaju dokumentów , rodzaju transakcji, nakładu pracy i zakresu usług. Cennik służy oszacowaniu kosztów współpracy z biurem, pełna wycena przedstawiana jest w oparciu o sprecyzowane dane Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC

Ewidencja Ryczałtowa

LICZBA ZAPISÓW W KSIĘGACH

Księgi handlowe

LICZBA ZAPISÓW W KSIĘGACH
800,00 zł
1000,00 zł
250,00 zł

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

LICZBA ZAPISÓW W KSIĘGACH

*Podane ceny usług są wartościami netto, do których należy dodać podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Jak działamy

Konsultacja

Na samym początku porozmawiamy o Twoim planie i biznesie, aby odpowiednio zaplanować nasze wsparcie dla Ciebie.

Oferta

Przedstawimy Ci odpowiednią dla Ciebie ofertę w której uwzględnimy niezbędne czynności.

Współpraca

Jeśli propozycja będzie odpowiednia, podejmiemy współprace na określonych warunkach.